Callidus » Specials » Datagovernance
Callidus: Informatie van A tot Z

Datagovernance en datamanagement

Deze special gaat over datagovernance (DG) en datamanagement (DM). Onderdelen daarvan zijn datakwaliteitsmanagement, datagovernance-beleid en -principes, masterdatamanagement (MDM), metadatamanagement en privacy-beleid.

Datagovernance

Datagovernance is het geheel aan organisatie, beleid, processen en tools om de data binnen een bedrijf als een waardevol bedrijfsmiddel te benaderen, en hier op een gestructureerde wijze mee om te gaan. Datagovernance zorgt er voor dat rollen en verantwoordelijkheden rond data goed in de organisatie belegd zijn. Hiervoor worden processen en overlegstructuren ingericht, zodat informatiemanagement en datamanagement structureel opgevolgd wordt. Daarnaast worden er top-down een aantal beleidsprincipes opgesteld, en deze worden uitgewerkt in regels. Ook het monitoren van datakwaliteitsmanagement valt onder datagovernance.

Datamanagement

Binnen datamanagement wordt de verantwoordelijkheid voor de data verder uitgewerkt. Onderdelen van datamanagement zijn metadatamanagement, masterdatamanagement, datakwaliteitsmanagement, en het goed omgaan met privacyregels rond het gebruik van data.

Metadata-management (meta-DM)

De sleutel tot goede datagovernance is het bestaan van goede metadata, die de data context en betekenis geven. Simpel gezegd: “Data plus context is informatie”. Metadatamanagement gaat over het vastleggen van de betekenis en het gebruik van data.

Masterdatamanagement (MDM)

Masterdata zijn de belangrijkste data van een organisatie, die op meerdere plekken gebruikt worden, zoals data over klanten en producten. Masterdata-management heeft als doel deze data op een consistente manier te gebruiken en behelst beleid, organisatie, processen en tooling om dat doel te bereiken.

Datakwaliteitsmanagement

Datakwaliteitsmanagement zorgt voor een structurele manier om om te gaan met fouten in data, de zogenaamde datakwaliteitsissues, en te volgen hoe deze opgelost kunnen worden door aanpassingen van systemen, of handmatig of geautomatiseerd herstelwerk.

Privacybeleid voor data

Privacybeleid voor data opstellen is niet genoeg. Het beleid dient ook doorgevoerd te worden. De data die onder het beleid vallen dienen in de organisatie ontdekt en geclassificeerd te worden. Procedures en processen voor data dienen doorgelicht te worden en zonodig dienen deze aangescherpt te worden. Ook de infrastructuur moet aan het beleid voldoen. Periodieke interne audits zijn nodig, soms ook voor toezichthouders en organisaties moeten rapporten over hun dataprocessen en eventuele lekken.
Masterdata-management is meer dan inzet van een ‘tool’

Masterdata-management is meer dan inzet van een ‘tool’

Masterdata zijn de belangrijkste data van een organisatie, die op meerdere plekken gebruikt worden, zoals data over klanten en producten. Masterdata-management heeft als doel deze data op een consiste…
Belang van goede definities in een bedrijfsbreed woordenboek

Belang van goede definities in een bedrijfsbreed woordenboek

Goede metadata en businessdefinities helpen bij kostenbeheersing en het halen van strategisch voordeel uit je data. Een bedrijfsbreed woordenboek met termen die in de hele organisatie worden gebruikt…
Gepubliceerd door Callidus op 14-02-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • ‘Data Governance, How to Design, Deploy and Sustain an Effective Data Governance Program - John Ladley, 2012
  • DAMA Guide to the Data Management Body of Knowledge (DAMA-DMBOK) - juni 2012
Schrijf mee!